Ανακαίνιση / Επίπλωση

Σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελµατική απαίτηση. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση, διαµόρφωσn και διακόσµnσn, όλα σε στενό συντονισμό µε τους συνεργάτες µας. Αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, διακοσμητές κ.α. σύµφωνα πάντα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό σας.

Η Διαδικασία μας

Πάντα σε στενό συντονισμό µε τους συνεργάτες µας αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, διακοσμητές κ.α.

Μελέτη Χώρου

Σχεδιασμός

Κατασκευή και Τοποθέτηση

Διαµόρφωσn και Διακόσµnσn