Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του sensorydesign.gr προστατεύεται από τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται, κείμενα, δεδομένα, εικόνες και φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και βίντεο, ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικό κώδικα, γραφικά και multimedia. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση, διαμόρφωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση και μεταποίηση μέρους ή ολόκληρων των σελίδων του sensorydesign.gr και των περιεχομένων τους, τμηματικά, περιληπτικά ή μη, οποιουδήποτε περιεχομένου των σελίδων του δικτυακού τόπου sensorydesign.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

Αναφορές στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του sensorydesign.gr από άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπονται μόνον εφόσον έχει δωθεί προηγουμένως γραπτή άδεια και μόνον εφόσον αναφέρεται ως πηγή προέλευσής της πληροφορίας το sensorydesign.gr. Απαγορεύεται η δημόσια ή εμπορική χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του sensorydesign.gr χωρίς ένδειξη της προέλευσης από το sensorydesign.gr και χωρίς γραπτή έγγριση του εκδότη. Προϊόντα, υπηρεσίες ή δεσμοί (links) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του sensorydesign.gr και φέρουν σήματα (εμπορικά ή μη) εταιρειών, φορέων, εκδόσεων, οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων εμπίπτουν σε πνευματικά δικαιώματα, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίων των ιδίων (τρίτων) που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι χρήστες, επισκέπτες και εγγεγραμμένοι χρήστες του sensorydesign.gr κατανοούν και αποδέχονται πως δεν έχουν το δικαίωμα να αναπαράγουν, να αντιγράφουν ή να εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά το σήμα, μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του sensorydesign.gr.

Το sensorydesign.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος ή ολόκληρων κειμένων, φωτογραφιών ή αρχείων που δημοσιεύουν οι χρήστες του. Αναρτήσεις, μηνύματα (προσωπικά ή σε δημόσια θέα), άρθρα ή σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο που δημοσιεύεται στις σελίδες του sensorydesign.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, τη δημοσιευμένη υπόσταση των οποίων ωστόσο ο συγγραφέας τους παραχωρεί στο sensorydesign.gr και την οποία δεν μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.

Φωτογραφίες ή αρχεία που επισυνάπτονται σε προσωπικά ή δημόσια μηνύματα ή αναρτήσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και μπορούν να αποσυρθούν κατά βούληση. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφιών ή αρχείων, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού τους. Το sensorydesign.gr, o ιδιοκτήτης ή οι συνεργάτες του δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων, τρίτων sites, το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί, ή για τυχόν μηνύματα και περιεχόμενο που μπορεί να θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου πνευματικά υλικού ή πληροφορίας.